IT MANAGER / SZEF IT

Twój Szef
  • Ogłoszenie z dnia: 8 kwietnia 2019
  • Apply Before: 15 marca 2023
  • - aplikowało: 0
  • Przeglądano: 235
OPIS STANOWISKA

Organizacja, zarządzanie, nadzór, projektowanie oraz implementacja systemów informatycznych spółki. Tworzenie i zarządzanie procesami, celami, standardami oraz procedurami IT w ramach przedsiębiorstwa.

Diagnozowanie potrzeb spólki oraz kalkulacje. Planowanie oraz realizacja budżetu IT (zarządzanie dostawcami sprzętu i usług oraz prowadzenie negocjacji handlowych).
Nadzór nad stanem sprzętu komputerowego (planowanie wymian i modyfikacji), infrastrukturą IT, administracją systemami informatycznymi oraz stanem sieci teleinformatycznej.
Zarządzanie utrzymaniem i rozwojem Data Center, koordynacja i nadzór pracy Helpdesk (wg. praktyk ITIL), dodatkowo – centralą i siecią telefoniczną, systemem alarmowym, monitoringiem wizyjnym oraz innymi systemami spółki.
Raportowanie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa spółki, monitoringu, oraz systemu GPS floty spółki.
Wspomaganie pracowników w efektywnym wykorzystaniu zasobów informatycznych oraz uświadamianie w temacie zagrożeń związanych z pracą w cyberprzestrzeni poprzez cykliczne szkolenia oraz alerty mailowe. 
Wspomaganie innych działów w rozwiązywaniu problemów z systemami informatycznymi w urządzeniach biurowych oraz produkcyjnych w ramach wew. helpdesku.
Znajomość i przestrzeganie przepisów, procedur i zarządzeń spółki ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, procedur i zarządzeń dotyczących powierzonego stanowiska.
Wypełnianie zadań wynikających z dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9000

Nadzór nad infrastrukturą IT (sprzęt, systemy) dla Grupy  liczącej ok. 1500 użytkowników (monitoring i utrzymanie zasobów)
Projektowanie zmian infrastruktury IT (diagnoza potrzeb, kalkulacje i aktywny udział w procesie zakupu niezbędnych komponentów, tworzenie i realizacja standardów)
Zarządzanie grupą kilkunastu osób w ramach zespołu projektowego (administratorów sieci i systemów) oraz helpdesk (obsługa zgłoszeń użytkowników)
Współpraca z klientem wewnętrznym, w tym analiza i realizacja potrzeb użytkowników
Nadzór nad organizacją i realizacją świadczenia usług z zakresu rozwiązań infrastruktury IT (software i hardware) w ramach wybranych projektów realizowanych dla klientów komercyjnych Grupy (projektowanie, wdrożenie, bieżące wsparcie)
Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu podległego obszaru
Nadzór i rola właściciela procesów z zakresu IT w Grupie
Zarządzanie utrzymaniem i rozwojem własnego Data Center
Nadzór, szkolenia i wdrożenia procedur związanych z bezpieczeństwem obszaru IT
Współpraca z firmami zewnętrznymi, dostawcami usług, w tym negocjacje warunków
Raportowanie do Zarządu

Czego od Ciebie oczekujemy?
Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki o profilu informatycznym lub technicznym)
Doświadczenia w obszarze zarządzania, projektowania oraz wdrażania rozwiązań infrastruktury IT dla klientów wewnętrznych (mile widziane dla klientów komercyjnych)
Znajomości rozwiązań chmurowych, hiperkonwergencji, wirtualizacji, bezprzerwowego utrzymania w ruchu
Doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników
Umiejętności prowadzenia rozmowy z klientem (wewnętrznym i zewnętrznym)
Umiejętności efektywnego zarządzania czasem oraz dobrej organizacji pracy własnej i zespołu
Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, umożliwiających skuteczną współpracę z osobami na różnych poziomach struktury organizacyjnej
Asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem
Doświadczenia w obszarze wdrażania i utrzymania poziomu bezpieczeństwa IT w organizacji

SZCZEGÓŁY OFERTY
  • OFEROWANE ZAROBKI£30,000 - £50,000
  • RODZAJ STANOWISKAManager
  • DOŚWIADCZENIE4 Years
  • PŁEĆBoth
  • BRANŻAManagement
  • KWALIFIKACJEDiploma
obserwowane Zachowaj ostrożność! Nigdy nie płać nikomu w zamian za rzekome załatwienie pracy lub rozmowy kwalifikacyjnej.